MIXER & EQUALIZER

L?c âm thanh
Display:
  • •  Tỷ số nhiễu: Mic 80 dB / Music 90dB             •  Tỷ lệ méo:     Mic 0,05%  / Music 0,01% • …
    0 VNĐ
  • Tỷ số nhiễu:        Mic 80 dB / Music 90dB Tỷ lệ méo:        Mic 0,05%  / Music 0,01% Độ nhạy:      …
    0 VNĐ
  • Tỷ số nhiễu:        Mic 75 dB / Music 90dB Tỷ lệ méo:        Mic 0,03%  / Music 0,01% Độ nhạy:      …
    0 VNĐ