MIDI DVD KARAOKE

MIDI DVD KARAOKE
Display:
  • Đọc được các loại đĩa: MIDI DVD, DVD, VCD, CD, MP3, USB,... Bộ xử lý âm thanh midi cao cấp SAM 2634 của DREAM, FRANCE. Hỗ trợ Full HD 1080i Tìm kiếm…
    0 VNĐ
  • Đọc được các loại đĩa: MIDI DVD, DVD, VCD, CD, MP3, USB,... Bộ xử lý âm thanh midi cao cấp SAM 21950 của DREAM, FRANCE. Tìm kiếm bài hát đơn…
    0 VNĐ