LOA KÉO

Display:
  • Tích hợp 2 Micro không dây Kết nối Bluetooth không dây đến thiết bị. Kết nối và phát nhạc qua USB, thẻ nhớ SD. Kết nối  Micro…
  • Tích hợp 2 Micro không dây Kết nối Bluetooth không dây đến thiết bị. Kết nối và phát nhạc qua USB, thẻ nhớ SD. Kết nối  Micro…
  • Tích hợp 2 Micro không dây Kết nối Bluetooth không dây đến thiết bị. Kết nối và phát nhạc qua USB, thẻ nhớ SD. Kết nối  Micro…
  • Tích hợp 2 Micro không dây Kết nối Bluetooth không dây đến thiết bị. Kết nối và phát nhạc qua USB, thẻ nhớ SD. Kết nối  Micro…
  • Tích hợp 2 Micro không dây Kết nối Bluetooth không dây đến thiết bị. Kết nối và phát nhạc qua USB, thẻ nhớ SD. Kết nối  Micro…