Power Amplifier Ana E-4600 (White)

Power Amplifier Ana E-4600 (White)

Giá: 0 VNĐ
Mua
Description

Công suất dầu ra:
- 2 kênh, 8 Ohm: 3.200 watts    - 2 kênh, 4 Ohm: 4.000 watts    
- 4 kênh, 8 Ohm: 2.400 watts    - 4 kênh, 4 Ohm: 2.800 watts    - 4 kênh, 2 Ohm: 4.800 watts
Dãi tần 20 hz-20 kHz    
Tỷ lệ méo: 0,03 %
Tỷ số nhiễu:  > 102 dB    
Trọng lượng: 33,2 Kg
Kích thước: 482 x 498 x 88.8 mm
 

Comment