ECho Ana DSP-6700

ECho Ana DSP-6700

Giá: 0 VNĐ
Mua
Description

Tỷ số nhiễu:        Mic 80 dB / Music 90dB
Tỷ lệ méo:        Mic 0,05%  / Music 0,01%
Độ nhạy:        Mic 8mV / Music 300 mV
Trở kháng đầu vào:    Mic 47 K / Music 47 K
Tỷ số nhiễu:        Mic 80 dB / Music 90dB
Tỷ lệ méo:        Mic 0,05%  / Music 0,01%
Độ nhạy:        Mic 8mV / Music 300 mV
Trở kháng đầu vào:    Mic 47 K / Music 47 K
 

Comment